0

Pravidla zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků etatami.cz

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (dále také jako GDPR)

Účelem tohoto dokumentu je úplný a srozumitelný popis způsobu, jakým dochází ke zpracování osobních údajů všech zákazníků online obchodů essimo.cz a etatami.cz provozovaných společností etatami.cz s.r.o., IČ: 026 35 569, (dále jen „etatami“), sídlem U Záběhlického zámku 57/2a, Záběhlice, 106 00 Praha, a úplné seznámení takových osob s jejich právy.

  1. Proč potřebuje etatami moje osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím online obchodů etatami.cz nebo essimo.cz provozovaných etatami.

  1. Jaké moje osobní údaje etatami spravuje?

U každého zákazníka zpracováváme tyto OÚ: Jméno, Příjmení, adresu, email a telefonní kontakt.

  1. Jak dlouho etatami spravuje moje osobní údaje?

V etatami spravujeme vaše osobní údaje vždy jen na nezbytně nutnou dobu, což je v případě zákazník po dobu expedice objednávky.

V případě, že nám udělíte souhlas s občasným zasíláním emailových obchodních sdělení spravujeme váš email za tímto účelem do odvolání souhlasu jeho využitím pro daný účel.

Po dokončení objednávky spravujeme osobní údaje pouze v rozsahu, který nám ukládá zákon (pokud tak činí).

  1. Kdo je odpovědný za způsob spravování osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost etatami.cz s.r.o., IČ: 026 35 569, sídlem U Záběhlického zámku 57/2a, Záběhlice, 106 00 Praha.

Funkci manažera pro správu a evidenci osobních údajů vykonává paní Magdaléna Nováková, email: magdalena@judoprodeti.cz, tel: +420 602 814 206 (dále jen „manažer“).

Na manažera je možné se obracet s veškerými dotazy souvisejícími se správou osobních údajů, stejně jako s žádostmi o opravy, změny a doplnění osobních údajů.V případě, že je manager nedostupný, je možné se obrátit přímo na předsedu etatami.

  1. Jaká práva mám v souvislosti s poskytnutými osobními údaji?

Máte právo být informován/a o rozsahu vašich osobních údajů, které spravujeme. Konkrétně máte právo na informace za jakým účelem údaje zpracováváme a komu jsou vaše osobní údaje zpřístupňovány. Můžete se kdykoliv v budoucnosti dotázat na totožnost námi najatých zpracovatelů a za jakým účelem jejich služby využíváme.

Dále máte právo požadovat opravu nebo výmaz, případně také omezení zpracování osobních údajů. Můžete také vznášet námitky proti jednotlivým způsobům zpracování.

V případě, že se budete domnívat, že s vašimi osobními údaji nakládáme v rozporu s GDPR nebo se zákonem, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorového úřadu). V tomto ohledu vás prosíme, abyste nás v případě vašeho podezření na protiprávní zpracování osobních údajů před samotným podáním stížnosti nejdříve upozornili, a my vám za to slibujeme, že uděláme vše pro to, abychom celou situaci vyřešili a dali do pořádku.

Máte také právo si vyžádat předání všech osobních údajů, které o vás spravujeme v jednoduché strojově čitelné podobě (textovém souboru), případně můžete požádat, abychom takto uspořádané vaše osobní údaje předali vámi určené třetí osobě.

Více informací o svých právech naleznete na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

  1. Kdo má přístup k poskytnutým osobním údajům?

Správu vašich osobních údajů bereme velmi vážně, proto k těmto údajům má přístup jen nezbytně nutný okruh osob.

Přístup ke spravovaným osobním údajům má manager pro správu a evidenci osobních údajů, zpracovatel, jednatel a dedikovaní zaměstnanci, pokud je to nezbytně nutné pro výkon jejich funkce.

Pro úplnost dodáváme, že vaše osobní údaje předkládáme třetím osobám v případech, kdy nám zákon ukládá zpřístupnění vašich osobních údajů (např. v případě kontroly z finančního úřadu).

Využíváme služby externího zpracovatele, společnosti KLETAX, s.r.o., IČ: 273 98 412, sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „zpracovatel“). Zpracovatel pro nás zajišťuje účetní služby. Zpracovatel má z tohoto titulu přístup k obsahu vašich osobních údajů.

  1. Kde jsou moje údaje fakticky uloženy?

Osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy na zabezpečeném dedikovaném serveru na území ČR. K osobním údajům na něm mají přímý přístup pouze oprávněné osoby dle předchozího článku.

Osobní údaje v písemné formě jsou uloženy v prostorách etatami a jsou zabezpečeny mechanickým způsobem.

Děkujeme, že jste se seznámil/a s Informacemi o zpracování osobních údajů a pokud budete mít k tomuto tématu jakékoliv dotazy, můžete se kdykoliv obrátit na managera nebo jednatele.